header ONE 2 TEAM

Coach de coach

Om uw team goed te kunnen aansturen, is het vaak nodig om ook uw eigen gedragsstijl en drijfveren als leidinggevende onder de loep te leggen. Als ONE2TEAM al in uw organisatie bezig is om uw team te begeleiden, weten we al veel over uw leiderschapsstijl. We kunnen u dan ondersteunen om verandering te brengen in uw gedrag als coach. We helpen u stapsgewijs om te experimenteren met een andere manier van communiceren of met andere veranderingen in uw gedrag als coach/leidinggevende.

Hoe coacht ONE2TEAM de coach?

Verschillende aspecten van teamontwikkeling komen aan de orde: goede communicatie, samenwerking, rol- en taakverdeling en discipline. We geven u duidelijke opdrachten om iets op een andere wijze uit te voeren. We bespreken met u hoe uw teamleden hierop reageerden en of het effect had op hun functioneren. We begeleiden u totdat u het nieuwe gedrag meester bent.

Wat leert u?

Gedragstijlen van uw teamleden herkennen, zorgt ervoor dat u juiste man of vrouw op de juiste plaats kun inzetten, doelen kunnen worden gesteld en de doelstellingen van het team kunnen makkelijker behaald worden.