header ONE 2 TEAM

Grip op uw team

Een lijnmanager van een groot concern in de stad Groningen vertelt over zijn ‘coach the coach’-traject het volgende:

“De consultants van ONE2TEAM hadden al aardig wat inzicht in mijn clubje, doordat ze mijn team hadden begeleid om effectiever te worden.

Ze gaven mij daarmee een stuk gereedschap om de gedragsstijl van mijn teamleden inzichtelijk te krijgen. Ze hadden ook een gedragsanalyse gemaakt van mijn gedrag als leidinggevende. Dit gaf me echt inzicht in mezelf.

Opbouw en taken van het team

Zo konden we gaan kijken naar de opbouw van mijn team, met de te behalen doelstellingen in het achterhoofd. We analyseerden het team door te kijken naar de competenties die het team nodig had om hun werk goed te doen.

Verder gingen we de taken en verantwoordelijkheden van de teamleden beter in kaart brengen. Ik moest gaan werken aan de manier waarop ik hierover met teamleden en met het hele team communiceerde. Dat vergde echt wel behoorlijk wat inspanning. Maar toen ik zag hoeveel het aan duidelijkheid opleverde, was ik echt om.

Betrokkenheid en vertrouwen

Wat ik cruciaal vond, was de sessie waarin ik leerde om betrokkenheid in mijn team te creëren. Ik moest een manier vinden om te zorgen dat de doelstelling van mijn team ook echt gezamenlijk gedragen werd. Het is geweldig als je ziet, dat dat gaat lukken. Tegelijk kreeg ik ook tips om vertrouwen te krijgen van mijn team. Belangrijk daarbij was dat ik leerde te zien wat voor cultuur er in het team heerste en hoe ik die kon bijsturen. Op een andere manier belonen en straffen hoort daar dus bij. Ook het afspreken van regels en zorgen dat teamleden hun afspraken nakomen.

Een wij-gevoel

“Tja, het team moest nogal wat veranderen. We hebben er echt hard aan getrokken om gedragenheid te laten ontstaan. Ja, er ging echt een ‘wij-gevoel’ ontstaan. Al met al heb ik veel aan de mensen van ONE2TEAM gehad. Ik kreeg echt meer grip op mijn team.”